Chống trộm bằng “công nghệ chợ Giời”

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Ông bạn rầu rĩ: "Hôm trước tôi thửa hẳn thiết bị chống trộm gương cho "con Mẹc". Theo quảng cáo của chủ hàng ở “chợ Giời”, thiết bị đó (giống như những chiếc dao lam) gắn vào gương, trộm s
Danh mục:

Từ khóa:  Chống trộm bằng “công nghệ chợ Giời”,