Cổng từ Sensormatic ( 58 Khz )

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Vào thời gian bạn đọc trang này, những kẻ cắp đã lấy khoảng 20.000€- từ những người bán lẻ. Mỗi phút, hơn 800 kẻ cắp, mỗi người lấy trung bình 25€- trong hàng hóa. May thay...
Danh mục:

Từ khóa:  Cổng từ Sensormatic ( 58 Khz ),