Logo mobi

Bàn khử từ AM- 01

+ + Bàn khử từ AM- 01

Xem slide ảnh gốc

Bàn khử từ AM- 01

Bàn khử từ AM- 01

Mã số:

Sản phẩm bao gồm: 1 bàn khử + 1 bộ điều khiển + sách hướng dẫn sử dụng.

Hotline: 0914643679