Logo mobi

Thiết bị chống trộm 4 cáp ST- 4088

+ + Thiết bị chống trộm 4 cáp ST- 4088

Xem slide ảnh gốc

Thiết bị chống trộm 4 cáp ST- 4088

Thiết bị chống trộm 4 cáp ST- 4088

Mã số:

Mô tả sản phẩm


 CHỐNG TRỘM  ST- 4088A  

 


Chi Tiết Sản Phẩm


 1 : Trung tâm điều khiển

bảo vệ 4 hàng hoá tại cùng một thời điểm

2:Báo động khi bất kỳ kết nối nào của trung tâm và Cáp Sensoer bị cắt  hoặc khi cáp sensor bị lấy cắp ra khỏi sản phẩm

3: sử dụng pin , thời gian pin sử dụng được là 1 năm.

 


 
 

Hotline: 0914643679