Cổng an ninh thư viện TA-T03

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Sản phẩm bao gồm: 1 anten phát + 1 anten thu + bộ nguồn và sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.

Từ khóa:  Cổng an ninh thư viện TA-T03,