Giới thiệu về hệ thống cổng từ an ninh

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Bài viết hệ thống giám sát điện tử ( Cổng từ an ninh ) cho phép xác định một tem từ cứng hoặc tem từ mềm trong một khu vực phát hiện nhất định. EAS hệ thống thường được sử dụng như một h
Danh mục:

Từ khóa:  Giới thiệu về hệ thống cổng từ an ninh,