Tem từ cứng cho Chai Lọ 09

Giá: 12 đ

Thông số kỹ thuật:

Gắn vào sản phẩm và được sử dụng nhiều lần
Danh mục:

Từ khóa:  Tem từ cứng cho Chai Lọ 09,