Tem từ cứng T 011

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Gắn kèm sản phẩm và có thể tái sử dụng được nhiều lần
Danh mục:

Từ khóa:  Tem từ cứng T 011,