Cổng từ chống trộm RF-22

Giá: 5,960,000 đ

Thông số kỹ thuật:

Sản phẩm bao gồm: 1 anten phát + 1 anten thu + bộ nguồn và sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.
Danh mục:

Từ khóa:  Cổng từ chống trộm RF-22,