Cổng từ thư viện TA-T21

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Sản phẩm bao gồm: 1 anten phát + 1 anten thu + 1 bộ điều khiển + sách hướng dẫn sử dụng.

Từ khóa:  Cổng từ thư viện TA-T21,