Giám sát điện tử ( Cổng từ an ninh )

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

EAS là từ viết tắt của Electronic Article Surveillance là một phương pháp có hiệu quả cao để giảm bớt sự mất cắp và ăn trộm ở cửa hàng. Những sản phẩm được đính vào 1 thẻ EAS nhỏ trông giống 1
Danh mục:

Từ khóa:  Giám sát điện tử ( Cổng từ an ninh ),