Logo mobi

Nguyên lý hoạt động của hệ thống cổng từ AM ( 58 Khz)

+ Nguyên lý hoạt động của hệ thống cổng từ AM ( 58 Khz)

Xem slide ảnh gốc

Nguyên lý hoạt động của hệ thống cổng từ AM ( 58 Khz)

Giới thiệu về hệ thống cổng từ an ninh AM 58 Khz

Hệ thống cổng từ AM ( 58 Khz ) được thiết kế dựa trên dải sóng âm tần AM -hệ thống truyền một tín hiệu tần số từ 58 Khz theo một mô hình xung . Các tín hiệu truyền thêm năng lượng cho một tem từ AM trong khu vực phát hiện. Khi các xung tín hiệu truyền tải kết thúc, tem từ AM phản ứng, phát ra một tín hiệu tần số rất khác biệt duy nhất. Các tín hiệu sóng từ này là ở tần số tương tự như tín hiệu máy phát. Trong khi máy phát các xung, thì có một máy thu dải hẹp phát hiện các tín hiệu tem từ AM. Máy vi tính kiểm tra tín hiệu tem từ AM được phát hiện bởi người nhận để đảm bảo nó là ở tần số thích hợp và đặc điểm được xác định, xảy ra tại một điểm chính xác trong thời gian đồng bộ hóa với máy phát, ở mức thích hợp, và tỷ lệ lặp lại chính xác. Nếu tất cả các tiêu chí này được đáp ứng nhiều lần liên tiếp, báo động xảy ra . 
Hệ thống này có ưu điểm là giám sát trên 1 dải diện tích rộng thường dùng trong các trung tâm thương mại, phát hiện thẻ tốc độ cao, và loại bỏ các báo động sai .

Bài liên quan khác

Hotline: 0914643679