Giới thiệu sản phẩm tem từ cứng, tem từ mềm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Với nhiều mẫu mã đa rạng ( RF 8.2 Mhz, AM 58 Khz ) Đính kèm vào quần áo, thể thao, hàng hoá, hành lý ... Với tỷ lệ phát hiện cao, nhanh chóng tách ra tại điểm bán hàng. Sử dụng nhiều lần và
Danh mục:

Từ khóa:  Giới thiệu sản phẩm tem từ cứng, tem từ mềm,